Screen Shot 2016-04-13 at 14.20.36

Startup-högern arrangerar manifestation – med vilket syfte?

Uppdatering 2016-04-14: Arrangören har kontaktat mig på nytt – läs kommentarer i slutet av artikeln.

Häromdagen skrev Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon en debattartikel där de menar att Sverige måste genomföra ett antal reformer för att förbättra för ”startups”, alltså nystartade företag. Hur Ek och Lorentzon definierar ”startup” är oklart, eftersom de som exempel nämner främst 10-15 år gamla företag med hundratals eller tusentals anställda.

Nu arrangerar gruppen STHLM TECH MEETUP en demonstration med utgångspunkt i artikeln, men vad är det egentligen man vill uppnå?

Ek och Lorentzon påpekar i sin artikel att de tycker om Sverige och gärna vill stanna i landet, varför en rad reformer är nödvändiga. Som läsare ska man förstå att författarna har Sveriges allmänna bästa i åtanke, med högre skatteintäkter och jobb till fler, vilket säkert kan stämma.

I artikeln finns idéer som jag ställer mig bakom (programmering i grundskolan) och andra som jag tycker vi kan diskutera vidare. Det finns all anledning för vänstern att intressera sig för hur man kan skapa tryggt och ansvarsfullt småföretagande, vilket jag också tycker att vänstern gör.

Men trots att artikeln är skriven i ganska generella ordalag kan man skönja en väldigt tydlig högerprofil på flera av förslagen, exempelvis avreglering av hyresmarknaden (d.v.s. dyra marknadshyror och lägenheter som inte är anpassade för alla) och lägre skatter på personaloptioner i stora företag.

Kort efter att brevet publicerats utlyste arrangören av STHLM TECH (ett så kallat ”meetup”, alltså en avslappnad samlingsplats för tech-intresserade) en manifestation utanför Riksdagen. Kravet är handling för att skapa ”en miljö där startups kan stanna i Sverige”:

Sweden has done a fantastic job at creating the right environment for startups to grow, but we need to take action to make it the right environment for startups to stay, and for others to join as well.

När man kallar till manifestation tycker jag att det är viktigt att ha en tydlig paroll och vara tydlig i sina krav. Så att deltagarna vet vad de ställer sig bakom genom sitt deltagande. Därför skrev jag och frågade huruvida demonstrationen står bakom kraven på marknadshyror.

Jag frågade också hur man ställer sig till att Spotify-grundarna redan flyttat Spotify till Luxemburg, och själva tar ut sin inkomst via ett brevlådeföretag på Cypern, för att undvika att betala svensk skatt.

Efter att först ha svarat på min kommentar och sedan raderat tråden i sin helhet, inledde arrangören en privat diskussion med mig (på engelska) där han påpekade att bristen på hyreslägenheter är svår i Stockholm. Där är vi så klart helt överens, svarade jag, och påpekade att lösningen på det inte är marknadshyror, utan ett ökat offentligt ansvar för bostadsförsörjningen, ungefär som under miljonprogramsåren. Hans svar? Klassiskt:

So move to Russia or China. I hear Cuba is nice.

Jag påpekade att det var ett löjligt argument, och att vi redan har en offentlig bostadspolitik i Sverige (i något mindre utsträckning än förut), samt frågade hur han menade att marknadshyror skulle leda till att lösa bostadsbristen och att fler bostäder byggs. Svaret jag fick var chockerande:

It’s not a housing shortage. You could completely stop building houses in Stockholm as far as I care. If was [sic] a fluid open market I could rent a place. And the best and brightest could too.

Han berättade sedan att han inte bor i Sverige, utan i Thailand, och att det är billigare för honom att flyga till Stockholm och arrangera meetups än att bo i staden. Hur marknadshyror skulle förändra den kalkylen diskuterade vi tyvärr inte. Det var när jag påpekade att Thailand är en diktatur som jag fick det mest chockerande svaret:

At least I can rent a place!

Arrangören av en demonstration som antyds vara grundad i att öka det allmänna välståndet i Sverige, och som ställer krav på bostadspolitiska förändringar, är alltså inte ute efter att lösa bostadsbristen. Syftet är att driva igenom reformer så att personer som arrangören själv ska få en bostad i Stockholm, tillsammans med ”the best and brightest”. I väntan på detta uttryckte han inga förbehåll mot att bo i och därigenom stötta en militärdiktatur.

Jag skriver detta eftersom jag tycker att det är viktigt att människor som deltar i en demonstration vet vilka konkreta krav man därmed ställer sig bakom, och vad arrangören har för syfte.

Med detta blogginlägg vill jag inte förminska behovet av reformer i bostads- och näringspolitiken. Jag vill inte heller påstå att startups inte är viktiga för svensk ekonomi, vilket de självklart är. Jag vill bara informera om vilken ideologisk grund som det politiska initiativet ”STHLM TECH PROTEST” bygger på.

Uppdatering 14/4: Arrangören är upprörd

Arrangören kontaktade mig under kvällen den 13 april (samma dag som inlägget publicerades) och uttryckte upprördhet över att jag ryckt hans kommentarer ur sitt sammanhang. Jag håller inte alls med, och erbjöd mig att publicera vår konversation i sin helhet (inklusive de kommentarer som han tagit bort från Facebook-eventet) men det önskade han att jag inte gjorde.

Han poängterade att manifestationen inte har några politiska krav överhuvudtaget. Han förstod inte varifrån jag fått det, trots att han i Facebook-eventet hänvisar till den artikel av Spotify-grundarna som i allra högsta grad ställer politiska krav, och i eventet skriver bland annat att man kräver handling från politiker. Jag påpekade att jag hade frågat om politiska krav men att han då inte hade svarat att några sådana inte fanns, utan istället inledde det utdragna försvar av marknadshyror som jag återger i blogginlägget ovan.

Arrangören är missnöjd över att jag publicerat ett blogginlägg, precis som jag förvarnat honom om, eftersom han inte ansåg sig ha gått ”on the record”. Han beskyllde mig för att vara en dålig journalist, på vilket jag svarade att jag inte är journalist (jag är programmerare, egenföretagare och aktivist). Jag berättade att jag kommer att uppdatera artikeln, vilket han uppmuntrade.

Diskussionen avslutades med att arrangören än en gång uppmanade mig att åka till Kuba.

Läs också:

Share Button
 • hajak

  Bra artikel Richard! Nä, jag tror inte vi vill ha ett land där bara ”eliten” får plats.

  (Jag är blind och ointresserad för vad som är vänster och höger och tycker ofta bara att det är etiketter som får människor att reagera och inte tänka. Så – mitt svar är inte politiskt eftersom jag inte är politisk.)

  Stockholm har ett STORT problem med bostäder. Lösningen måste bli att bygga mer. Men tyvärr måste vi nog inse att staten blåser in mycket luft i systemet med ränteavdrag. Och tyvärr blir det nog svårt att ändra, åtminstone snabbt eftersom det skulle förstöra många människors privatekonomi.

  En lösning på detta är klart att anställa personer utanför Stockholm, något som inte är idealt, men som nog är smartare än att försöka ändra ett land. Och det är klart att ”utanför Stockholm” inte måste ligga inom Svea rike.

  Vi måste absolut se till att förbättra vår utbildning. Göra programmering del av grundskolan. Öka fokus på STEM samt se till att högre utbildningar har en stor andel praktiska moment. Bolag anställer en liten andel forskare och alla kan inte jobba inom universitetet.

  Sen måste vi även ta tillvara de resurser vi har bättre. Vi har både många flyktingar som kommer hit som kan ses som en möjlighet (som invandringen av Valoner var i en annan era) eller en kostnad och belastning. Jag vet flertalet icke-födda Svenskar som kommit hit genom ett storbolag, startup, kärlek eller krig som har ett bolag som ”inte ger dem tillräckligt hög lön för att vara underlag till uppehållstillstånd”. Något är sönder när vi ber personer som verkligen vill och faktiskt gör landet bättre för alla att lämna.

  Sen till optioner. Optioner är ganska värdelöst i Sverige. Och aktier är för svåra att flytta omkring (i ett onoterat bolag) för att kunna göra folk delägare. Idag är det extremt komplicerat och även dyrt med optioner. Och egentligen tycker jag det första är ett större problem än det andra. Vi behöver reformera optionssystemet så att det är lika enkelt som att starta bolag.

  • richardolsson

   Tack! Visst är ditt svar politiskt. Det är helt ok att ha politiska tankar som man prövar och diskuterar, utan att ha kommit fram till på vilket sätt de är politiska eller var man har sin politiska hemvist.

   Ta exempelvis din beskrivning av ränteavdraget. Det är en skattepolitisk fråga som du vill se en förändring utav – på allra högsta grad politiskt. Den breda vänstern är i huvudsak enig om att ränteavdraget måste bort. Till exempel Vänsterpartiet föreslår att en avtrappning inleds omedelbart, för att motverka bolånebubblan som redan vuxit sig oroväckande stor. Det finns inget bättre läge än idag, när räntorna är historiskt låga och en avtrappning av avdraget därför skulle påverka hushållens ekonomi marginellt.

   Bostadskrisen behöver dock i första hand lösas genom byggande. Som jag påpekade till arrangören är det bästa sättet att stimulera byggande att gemensamt beställa byggande, genom att allmännyttan (de kommunala fastighetsbolagen) tar ett utökat ansvar. Marknadshyror leder inte till mer byggande – det är inte ens säkert att det är mer lönsamt att bygga än att inte bygga, för de fastighetsbolag som redan äger stora bestånd där de tjänar på den höga efterfrågan som bristen genererar.

   När det gäller dina skolpolitiska förslag håller jag till viss del med. Men samtidigt som STEM är viktigt är mycket annat också viktigt. Vi har exempelvis en stor brist på hantverkare, och i ännu större grad personal i välfärden – lärare, läkare, socionomer, undersköterskor. Dels en brist som tar sig uttryck i att det är svårt att fylla de lediga tjänster som finns, men vi behöver också utöka välfärdssektorn med fler nya anställningar, vilket innebär att bristen är ännu större. Jag tror att det är välfärden som är nyckeln till att locka den arbetskraft som exempelvis Spotify efterfrågar. I Sverige är sjukvård, föräldraledighet, betald sjukfrånvaro och tandvård en del av välfärden. Den tryggheten bör Spotify lyfta fram när de rekryterar utomlands.

   När det gäller optioner har jag inget alls emot att det blir enklare att göra anställda till delägare. Tvärtom är ju arbetarinflytande en hörnsten i vänsterns ideologi. Samtidigt är det viktigt att optioner inte blir ett kryphål i inkomstskatten, d.v.s. att man betalar ut låga löner och höga optionsvärden eller utdelningar på aktier, för att därigenom bara kapitalskatta (ca 20% platt skatt). Utöver att hål i skatten är ett problem i sig, innebär det också en stor orättvisa där anställda i ”startups” får möjlighet att utnyttja skatteregler som ingen annan får. Jämför med de högt uppsatta chefer i amerikanska bolag som har lägre skattekvot än sina sekreterare, eftersom de använder sig av kryphål som inte finns tillgängliga för vanliga anställda. Ett sådant system vill jag inte se i Sverige.

   • hajak

    Min poäng var: Jag tror man kan ha en bättre diskussion om man undviker att säga ”vänster”, ”höger” samt partinamn.

    Jag tror inte vi är oöverens, men iom att du svingar partier och rörelser så vill jag inte kommentera så detta inte blir nån ”jag missförstår dig med vilje”-diskussion.

    Hursom: bra inlägg!

    • richardolsson

     Jag tror tvärtom att diskussioner blir haltande om man försöker osynliggöra de uppenbara intressekonflikter som finns i de frågor som diskuteras, exempelvis i skolfrågan, bostadspolitiken och skatter. Man kan benämna det som ”vänster” och ”höger”, mellan vilka skillnaden är uppenbar i vissa fall, eller på andra sätt.

     Vad tråkigt att du har så dålig erfarenhet av att diskutera politik att du utgår ifrån att alla politiska diskussioner går ut på att ”missförstå med vilje”. Vi har en politisk diskussion här och nu. Jag upplever att jag förstod ditt inlägg väldigt bra, och höll med dig i mycket, men ville påpeka att det finns ingen silver bullet som fungerar bäst för alla, utan att varje politiskt beslut är en prioritering mellan två eller flera intressen.

     De prioriteringar som Spotify-grundarna efterfrågade, och i ännu större utsträckning arrangören av den manifestation som detta blogginlägg huvudsakligen handlar om, främst med avseende på bostadspolitik, menar jag är helt fel.

 • Daniel Lind

  Jättebra artikel! Jag har inte bott i Sverige på många år så det är bra att kunna läsa blogginlägg då o då för att se vad som försigår i landet.

  • richardolsson

   Tack! Jag vet inte om jag skulle beskriva den här artikeln, eller bloggen överlag, som en särskilt bra beskrivning av vad som försiggår i landet. :)

 • Hej Richard, bra artikel – Ser att du sitter i Malmö, jag hade gärna lunchat och pratat mer om startups, teknik, optioner, arbetarinflytande, skola. Har du tid närmaste veckorna?

  • Tror vi får med @hajak också?

  • richardolsson

   Hej! Jag missade den här kommentaren när du skrev den för sju månader sedan. Om du fortfarande är intresserad av att ses kunde det vara spännande! Skicka mig ett mail på r@richardolsson.se om du vill. :)

 • Thraxian

  Det finns en otroligt stark missuppfattning i Sverige bland högern att Sverige inte skulle vara positivt för egenföretagare. Om man jämför med länder som USA (vars ekonomi avundas av borgerligheten) så har vi betydligt fler företag som överlever sitt första år än i USA. Det behöver naturligtvis inte bara vara positivt, men det är ändå talande för vilket företagsklimat vi har. Sen kan man ju bara se hur företag som Spotify, Mojang osv är riktiga exempel på hur Sveriges politik har funkat för startups.

  Sen är jag den första som föreslår att småföretag ska gynnas, men det får vara specifika saker som gynnar småföretagare, inte allmänna reformer som bara gynnar rika. Högern tror sig gynna småföretag, men i själva verket vill bara gynna Svenskt Näringsliv. Jag vill själv starta eget och tror på att vissa reformer kan behövas. Men marknadshyror är så långt ifrån den typen av reformer som behövs i Sverige att de kunde lika föreslå att vi ska återinföra värnplikten. Visst tyck det, men det har fan inget att göra med företagsklimatet.

  Sorry för rant.

 • MrX

  Jag läste den här artikeln och börjar undra vilken skillnad programmering i grundskolan egentligen gör. Hur kan ett ämne som på sin höjd högst kan komma att omfatta 100-200 timmar totalt göra någon som helst skillnad när företag inte ens vill anställda färdiga civilingenjörer, eftersom dessa ”saknar tillräcklig praktisk erfarenhet”?